جارزدنیدرج آگهی رایگانآگهی رایگانتبلیغات اینترنتی رایگانبک لینکمجموعه ورزشي انقلابباشگاه ورزشي انقلابايونترويدادشركتيشاديتوچالبام تهرانسورتمهكارتينگ ازاديپارك آبي اپاركاردوي تفريحيسازماني دولتيارگانيمجموعه فرهنگی ورزشی انقلابمجموعه ورزشی انقلابباشگاه ورزشی انقلابگروه بازاریابی ورزشیباشگاه انقلابمجموعه ورزشی انقلاب تهرانباشگاه ورزشی انقلاب سئولبرگزاری ایونتهای شرکتیبرگزاری روادیدبرگزاری تورهای یکروزه شادطراحی و اجرا تورهای یکروزهطراحی و اجرا کوتاه مدتورزشی تفریحی تهرانطراحی و اجرا بلند مدت ورزشی تفریحی تهراناجرای تخصصی تورهای ورزشی تفریحی توچالاجرای تخصصی تورهای ورزشی تفریحی توچالحرفه ای ترین باشگاه ورزشی تهرانمجهزترین مجموعه ورزشی تهرانمجهزترین باشگاه ورزشی تهرانگروه بازاریابی ورزشی مارکتینگ باشگاه انقلاببازاریابی ورزش مجموعه ورزشی انقلابشرکت مارکتینگ انقلاببرگزاری اینونت محدوده شمال تهرانباشگاه حرفه ای محدوده شمال تهرانمجموعه ورزشی حرفه ای محدوده شمال تهرانمارکتینگ ورزشی محدوده شمال تهرانایونتایونت سازمانیایونت شرکتیایونت پرسنلیایونت تبلیغاتیایونت گروهیرویدادرویداد سازمانیرویداد شرکتیرویداد پرسنلیرویداد تبلیغاتیمراسممراسم سالگردمراسم یادبودمراسم سازمانیمراسم شرکتیمراسم پرسنلیجشنجشن سازمانیجشن شرکتیجشن پرسنلیجشن تولدگردهماییگردهمایی سازمانیگردهمایی شرکتیگردهمایی پرسنلیهمایشهمایش سازمانیهمایش شرکتیهمایش پرسنلیسمینارکنفرانسفستیوالبرنامهدورهمیجلسهتولدسالگردمعرفی محصولسلامتیتندرستیتفریحسرگرمیبازیبازدیدورزششادینشاطخوشحالیلحظات خوشلحظات شاد گروهیمجموعه فرهنگی ورزشی انقلابمجموعه ورزشی انقلابمجموعه انقلابباشگاه انقلابجاده تندرستیجاده سلامتباشگاه توچالمجموعه تفریحی ورزشی توچالمجموعه بام تهرانبام تهرانسورتمهتلسیژاسکیبانجیبانجی توچالمدرسهمدارساردوی مدارساردوی مدرسهاردوی دانش اموزیدانش اموزایونت دانش اموزیبرنامه دانش اموزیتبلیغاتمارکتینگبازاریابیبازاریابی ورزشیتبلیغات ورزشیایونت اختصاصیایونت اختصاصی شرکتی تبلیغاتمعرفی برندجشن برندهاسمپلینگبیلبوردتابلوی تبلیغاتی استرابوردلایت باکستبلیغات در مجموعه ورزشی انقلابتبلیغات در باشگاه انقلابتبلیغات در جاده سلامت باشگاه انقلابتبلیغات در جاده تندرستی باشگاه انقلابفوتبال حبابی
 

:: گروه بازاریابی ورزش مارکتینگ ، باشگاه انقلاب

تاریخ ثبت 1399/04/06 - 21:08  قیمت تومان 
موبایل 09121003541  تلفن 02126217449 
ایمیل sport.bazaryab2020@gmail.com  سایت http://Www.Varzeshmarketing.com
بازدید 18   
آدرس تهران خيابان سئول ،مجموعه ورزشي انقلاب، باشگاه پدل،دفتر گروه ورزش ماركتينگ 

گروه بازاریابی ورزش مارکتینگ ، باشگاه انقلاب               


گروه ورزش مارکتینگ ،طراح و مجری اردو های یک روزه ،قرارداد های کوتاه مدت و بلند مدت در زنگ ورزش مدارس در مجموعه ورزشی انقلاب ، مجموعه توچال ،مجتمع کوروش و مجموعه شهید چمران با بیش از یک دهه تجربه آگاهی خود را جهت همکاری در خصوص انجام کلیه امور اردوها، رفاهی و قرار داد های ورزشی و تفریحی برای دانش آموزان آن واحد آموزشی اعلام میدارد
 باشگاه انقلاب گروه بازاریابی ورزش مارکتینگ
 گروه ورزش مارکتینگ، طراح و مجری تور های یک روزه و قرارداد های کوتاه مدت و بلند مدت در بیش از پانزده مجموعه ورزشی-تفریحی تهران (مجموعه ورزشی انقلاب، مجموعه توچال، بام لند ،کارتینگ آزادی و ... ) و دارای بیش از ده سال تجربه در برگزاری ایونت های شرکتی (شرکت دیجیکالا، سانوفی ، عبیدی، بانک‌های ملت ، سامان و ... ) می‌باشد.
گروه ورزش ماركتينگ با در اختيار داشتن فضاي متنوع ورزشي و تفريحي از جمله اماكن مختلف مجموعه ورزشي انقلاب،مجموعه توچال،چمران، مجموعه پارك آبي اپارك و تيراژه كمپين هاي تبليغاتي متنوعي را براي برندهاي معتبر طراحي و اجرا نموده است.
برپايي جشن تولد:
گروه ورزش ماركتينگ با در اختيار داشتن مكان هاي مناسبي براي تولد كودكان و نوجوانان از جمله باشگاه انقلاب،مجموعه ورزشي كارتينگ آزادي،مجموعه پارك آبي اپارك ، مجتمع كوروش و تيراژه در خدمت شما عزيزان مي باشد.
آدرس:
خيابان سئول ،مجموعه ورزشي انقلاب، باشگاه پدل،دفتر گروه ورزش ماركتينگ
 شماره های تماس:
26217449
 09121003541
 09123248139 خانم شاملو
 آدرس سایت:
Www.Varzeshmarketing.com
پیج اینستاگرام:varzesh-marketing
ایونت
 ایونت سازمانی
 ایونت شرکتی
 ایونت پرسنلی
 ایونت تبلیغاتی
 ایونت گروهی
 رویداد
 رویداد سازمانی
 رویداد شرکتی
 رویداد پرسنلی
 رویداد تبلیغاتی
 مراسم
 مراسم سالگرد
 مراسم یادبود
 مراسم سازمانی
 مراسم شرکتی
 مراسم پرسنلی
 جشن
 جشن سازمانی
 جشن شرکتی
 جشن پرسنلی
 جشن تولد
 گردهمایی
 گردهمایی سازمانی
 گردهمایی شرکتی
 گردهمایی پرسنلی
 همایش
 همایش سازمانی
 همایش شرکتی
 همایش پرسنلی
 سمینار
 کنفرانس
 فستیوال
 برنامه
 دورهمی
 جلسه
 تولد
 سالگرد
 معرفی محصول
 سلامتی
 تندرستی
 تفریح
 سرگرمی
 بازی
 بازدید
 ورزش
 شادی
 نشاط
 خوشحالی
 لحظات خوش
 لحظات شاد
 گروهی
 مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
 مجموعه ورزشی انقلاب
 مجموعه انقلاب
 باشگاه انقلاب
 جاده تندرستی
 جاده سلامت
 باشگاه توچال
 مجموعه تفریحی ورزشی توچال
 مجموعه بام تهران
 بام تهران
 سورتمه
 تلسیژ
 اسکی
 بانجی
 بانجی توچال
 مدرسه
 مدارس
 اردوی مدارس
 اردوی مدرسه
 اردوی دانش اموزی
 دانش اموز
 ایونت دانش اموزی
 برنامه دانش اموزی
 تبلیغات
 مارکتینگ
 بازاریابی
 بازاریابی ورزشی
 تبلیغات ورزشی
 ایونت اختصاصی
 ایونت اختصاصی شرکتی
 تبلیغات
 معرفی برند
 جشن برندها
 سمپلینگ
 بیلبورد
 تابلوی تبلیغاتی
 استرابورد
 لایت باکس
 تبلیغات در مجموعه ورزشی انقلاب
 تبلیغات در باشگاه انقلاب
 تبلیغات در جاده سلامت باشگاه انقلاب
 تبلیغات در جاده تندرستی باشگاه انقلاب
 فوتبال حبابی


شکایت / گزارش
کلید واژه ها

مجموعه ورزشي انقلاب باشگاه ورزشي انقلاب ايونت رويداد شركتي شادي توچال بام تهران سورتمه كارتينگ ازادي پارك آبي اپارك اردوي تفريحي سازماني دولتي ارگاني مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مجموعه ورزشی انقلاب باشگاه ورزشی انقلاب گروه بازاریابی ورزشی باشگاه انقلاب مجموعه ورزشی انقلاب تهران باشگاه ورزشی انقلاب سئول برگزاری ایونتهای شرکتی برگزاری روادید برگزاری تورهای یکروزه شاد طراحی و اجرا تورهای یکروزه طراحی و اجرا کوتاه مدت ورزشی تفریحی تهران طراحی و اجرا بلند مدت ورزشی تفریحی تهران اجرای تخصصی تورهای ورزشی تفریحی توچال اجرای تخصصی تورهای ورزشی تفریحی توچال حرفه ای ترین باشگاه ورزشی تهران مجهزترین مجموعه ورزشی تهران مجهزترین باشگاه ورزشی تهران گروه بازاریابی ورزشی مارکتینگ باشگاه انقلاب بازاریابی ورزش مجموعه ورزشی انقلاب شرکت مارکتینگ انقلاب برگزاری اینونت محدوده شمال تهران باشگاه حرفه ای محدوده شمال تهران مجموعه ورزشی حرفه ای محدوده شمال تهران مارکتینگ ورزشی محدوده شمال تهران ایونت ایونت سازمانی ایونت شرکتی ایونت پرسنلی ایونت تبلیغاتی ایونت گروهی رویداد رویداد سازمانی رویداد شرکتی رویداد پرسنلی رویداد تبلیغاتی مراسم مراسم سالگرد مراسم یادبود مراسم سازمانی مراسم شرکتی مراسم پرسنلی جشن جشن سازمانی جشن شرکتی جشن پرسنلی جشن تولد گردهمایی گردهمایی سازمانی گردهمایی شرکتی گردهمایی پرسنلی همایش همایش سازمانی همایش شرکتی همایش پرسنلی سمینار کنفرانس فستیوال برنامهدورهمی جلسه تولد سالگرد معرفی محصول سلامتی تندرستی تفریح سرگرمی بازی بازدید ورزش شادی نشاط خوشحالی لحظات خوش لحظات شاد گروهی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مجموعه ورزشی انقلاب مجموعه انقلاب باشگاه انقلاب جاده تندرستی جاده سلامت باشگاه توچال مجموعه تفریحی ورزشی توچال مجموعه بام تهران بام تهران سورتمه تلسیژ اسکی بانجی بانجی توچال مدرسه مدارس اردوی مدارس اردوی مدرسه اردوی دانش اموزی دانش اموز ایونت دانش اموزی برنامه دانش اموزی تبلیغات مارکتینگ بازاریابی بازاریابی ورزشی تبلیغات ورزشی ایونت اختصاصی ایونت اختصاصی شرکتی تبلیغات معرفی برند جشن برندها سمپلینگ بیلبورد تابلوی تبلیغاتی استرابورد لایت باکس تبلیغات در مجموعه ورزشی انقلاب تبلیغات در باشگاه انقلاب تبلیغات در جاده سلامت باشگاه انقلاب تبلیغات در جاده تندرستی باشگاه انقلاب فوتبال حبابی

آگهی های مرتبط
توصیه ی پلیس
لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید. همچنین بهتر است قبل از تحویل کالا یا خودروی خود در ازای چک‌های رمزدار بانکی، با مراجعه به بانک مربوطه از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

پیام سایت: وب سایت جــــار زدنــــی هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد.
آگهی های ویژه
آگهی ویژه ای در این دسته ثبت نشده!
طراحی سایت